Nerwica lękowa

Osobowość masochistyczna

Jednym z rodzajów zaburzeń osobowości, które często powoduje wizyty u psychoterapeuty, jest osobowość masochistyczna. Według Otto F. Kernberga, osobowość masochistyczno-depresyjna jest jednym z najczęściej występujących typów zaburzeń neurotycznych. Osoby z tym zaburzeniem charakteryzują się głębokim i nieświadomym poczuciem winy, złością, urazą i oburzeniem. Widzą siebie jako niesłusznie cierpiące, pechowe i bez winy, a ich poczucie własnej wartości jest niskie, uważają się za godnych odrzucenia i skazanych na złe traktowanie.

Osoby z osobowością masochistyczną często demonstrują swoje cierpienie jako coś wyjątkowego, dzięki czemu podnoszą swoje poczucie wartości. Używają mechanizmów obronnych takich jak introjekcja, idealizacja i zwracanie przeciwko sobie. Charakterystycznymi objawami osobowości masochistycznej są zachowania autodestrukcyjne i obronne acting out. Mechanizm zwany przymusem powtarzania jest również powszechny u pacjentów masochistycznych, polega na nieświadomym powtarzaniu patologicznego scenariusza z dzieciństwa.

Przyczyną osobowości masochistycznej jest często traumatyczna deprywacja lub strata w dzieciństwie, prowadząca do reakcji depresyjnej, ale nie na tyle silnej, żeby dziecko straciło nadzieję na bycie kochanym. Dzieci uczą się, że cierpienie jest równoznaczne z miłością, i że jeśli będą cierpieć, to będą kochane. Nierozwiązane kwestie zależności i strach przed osamotnieniem są podstawowym źródłem masochizmu. Zamiana ról, w której dziecko staje się odpowiedzialne za rodziców, także może prowadzić do rozwoju dynamiki masochistycznej u pacjentów. Częste stosowanie kar jako formy przywiązania i bólu również może przyczynić się do zaburzeń osobowości. U psychologa pacjenci z osobowością masochistyczną często stawiają się w roli cierpiącego dziecka, które potrzebuje pocieszenia i wsparcia od terapeuty, postrzeganego jako rodzic.

osobowość masochistyczna
fot. pixabay.com | cc-0

Masochistyczne zaburzenie osobowości

Jednym z typów zaburzeń osobowości, które mogą prowadzić do wizyty u psychoterapeuty, jest masochistyczne zaburzenie osobowości. Według Otto F. Kernberga, osobowość masochistyczno-depresyjna jest jednym z najczęściej występujących typów neurotycznych. U pacjentów z tym zaburzeniem dominuje poczucie winy, złości i urazy, a także przekonanie, że są niesłusznie skazani na złe traktowanie i niedocenienie. Często widzą siebie jako osoby nieszczęśliwe, które nie zasługują na szczęście, a ich poczucie wartości opiera się na demonstracji swojego cierpienia jako czegoś wyjątkowego i indywidualnego.

Charakterystycznymi objawami masochistycznego zaburzenia osobowości są także zachowania autodestrukcyjne, takie jak samookaleczanie lub uzależnienia, oraz przymus powtarzania patologicznych scenariuszy z dzieciństwa. Przyczyną rozwoju tego zaburzenia osobowości mogą być traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie, takie jak deprywacja emocjonalna czy strata, prowadzące do reakcji depresyjnej, ale nie na tyle silnej, aby dziecko straciło nadzieję na miłość i akceptację. Często dzieci uczą się, że cierpienie przynosi im uwagę i miłość innych.

Masochizm może także wynikać z nieodróżniania granicy między sobą a innymi, co prowadzi do zamiany ról i poczucia odpowiedzialności za rodziców. Stosowanie kar w nadmiarze, szczególnie jeśli są one niespójne z przewinieniem, również może przyczynić się do rozwoju masochistycznego zaburzenia osobowości, ponieważ dzieci uczą się, że cierpienie jest podstawą utrzymania relacji i przywiązania. W terapii pacjenci z tym zaburzeniem często odgrywają rolę cierpiącego dziecka, które potrzebuje opieki i wsparcia od terapeuty, którego postrzegają jako rodzica.

Osobowość masochistyczna cechy

Osobowość masochistyczna to zaburzenie osobowości charakteryzujące się szeregiem specyficznych cech. Oto niektóre z cech charakterystycznych dla tego zaburzenia:

 • Poczucie winy: Osoby z osobowością masochistyczną mają głębokie i nieświadome poczucie winy, które często nie odpowiada rzeczywistym wykroczeniom lub sytuacjom, w których się znaleźli.
 • Niskie poczucie wartości: Osoby z osobowością masochistyczną mają poczucie, że są bezwartościowe, winne i godne odrzucenia. Często uważają, że są skazane na złe traktowanie, odrzucenie i niedocenienie.
 • Złość i uraza: Pacjenci z osobowością masochistyczną mają silne uczucia złości, urazy i oburzenia, które często ukrywają przed innymi.
 • Użalanie się: Osoby z osobowością masochistyczną mają tendencję do użalania się nad sobą, co często prowadzi do utrzymywania trudnych sytuacji.
 • Mechanizm obronny introjekcji: Pacjenci z osobowością masochistyczną stosują często mechanizm obronny introjekcji, polegający na przyjmowaniu do siebie negatywnych opinii i krytyki innych osób.
 • Acting out: Osoby z osobowością masochistyczną często stosują zachowania autodestrukcyjne jako mechanizm obronny, np. nadużywanie alkoholu lub narkotyków, samookaleczanie, czy prowokowanie konfliktów.
 • Masochizm moralny: Pacjenci z osobowością masochistyczną często stosują bardzo surowe zasady moralne i krytykują innych za łamanie tych zasad, co daje im poczucie wyższości moralnej.
 • Przymus powtarzania: Osoby z osobowością masochistyczną mają często tendencję do powtarzania w życiu dorosłym patologicznych scenariuszy z dzieciństwa, np. poprzez wiązanie się z partnerem, który używa przemocy, podobnie jak ojciec w ich domu.
 • Zamiana ról: Pacjenci z osobowością masochistyczną często czują się odpowiedzialni za innych, szczególnie swoich rodziców, co prowadzi do zamiany ról i utrzymywania relacji opartej na masochistycznej dynamice.
osobowość masochistyczna
fot. pixabay.com | cc-0

Kto to jest masochista?

Masochista to osoba, która doświadcza przyjemności lub satysfakcji z odczuwania bólu, cierpienia lub upokorzenia. Termin ten pochodzi od nazwiska Leopolda von Sacher-Masocha, austriackiego pisarza, który pisał o takich tematach w swoich dziełach. Jednak w dzisiejszych czasach termin „masochista” częściej odnosi się do osób, które doświadczają emocjonalnego bólu lub cierpienia, a niekoniecznie fizycznego. W psychologii termin ten często stosuje się w odniesieniu do osób, które cierpią na zaburzenia osobowości masochistycznej, a także do osób, które z różnych powodów szukają bólu lub cierpienia jako formy rozładowania napięcia emocjonalnego lub jako sposobu na wyrażenie swojej tożsamości seksualnej

Osobowość masochistyczna jak sobie radzić ?

Osobowość masochistyczna jest zaburzeniem osobowości, które wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej. Terapia psychologiczna może pomóc osobie z osobowością masochistyczną w lepszym zrozumieniu siebie, zmianie negatywnych myśli i przekonań oraz w nauczeniu się zdrowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Oto kilka rad, które mogą pomóc osobie z osobowością masochistyczną:

 1. Skonsultuj się z terapeutą: Jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z osobowością masochistyczną jest skorzystanie z pomocy terapeuty. Terapeuta może pomóc w zrozumieniu, dlaczego osoba ma takie przekonania i zachowania oraz w nauczeniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 2. Przestań unikać konfrontacji: Osoby z osobowością masochistyczną często unikają konfrontacji i unikają mówienia o swoich potrzebach. Próba przełamania tego nawyku i wypowiedzenia swoich myśli może pomóc w zrozumieniu, czego osoba potrzebuje i jakie są jej granice.
 3. Przestań akceptować złośliwe zachowania: Osoby z osobowością masochistyczną często akceptują złośliwe zachowania innych wobec siebie. Ważne jest, aby nauczyć się, kiedy trzeba przestać tolerować takie zachowania i jak skutecznie się bronić.
 4. Rozwijaj swoje umiejętności asertywności: Osoby z osobowością masochistyczną często mają trudności z wyrażaniem swoich potrzeb. Rozwijanie umiejętności asertywności może pomóc w zdrowym wyrażaniu swoich potrzeb i ograniczaniu przekonań, które utrzymują negatywną samoocenę.
 5. Praktykuj samodzielność: Osoby z osobowością masochistyczną często mają trudności z podejmowaniem decyzji i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Praktykowanie samodzielności i podejmowanie prostych decyzji bez pomocy innych może pomóc w budowaniu poczucia kontroli nad swoim życiem.
 6. Utrzymuj zdrowy styl życia: Ważne jest, aby dbać o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne. Regularna aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i sen, a także praktyki relaksacyjne takie jak medytacja czy joga, mogą pomóc w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia

Charakter masochistyczny

Charakter masochistyczny to termin, który odnosi się do cech osobowości, które skłaniają jednostkę do cierpienia i ponoszenia bólu, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Osoby z charakterem masochistycznym mogą doświadczać satysfakcji z bycia poniżanymi lub maltretowanymi, a także mogą mieć trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

Charakter masochistyczny może wynikać z różnych czynników, w tym z doświadczeń z dzieciństwa lub z zaburzeń osobowości, takich jak zaburzenie osobowości masochistycznej. Osoby z charakterem masochistycznym mogą mieć tendencję do samookaleczania, użalania się nad sobą, a także do wybierania partnerów, którzy traktują je z agresją lub przemocą. Radzenie sobie z charakterem masochistycznym może wymagać interwencji psychologicznej, takiej jak terapia poznawczo-behawioralna lub psychodynamiczna. W terapii osoby z charakterem masochistycznym mogą uczyć się zdrowych sposobów radzenia sobie z bólem i cierpieniem, jak również pracy nad swoją samooceną i postrzeganiem siebie. W przypadku skrajnych zachowań samookaleczających lub tendencji do samobójstwa, może być konieczne hospitalizacja lub intensywna terapia psychiatryczna.

Masochistyczny typ charakteru

Osobowość masochistyczna to jedna z kategorii zaburzeń osobowości, ale można także mówić o masochistycznym typie charakteru. Według teorii charakterologicznych, osoby o masochistycznym typie charakteru są skłonne do samoukrzyżowania i podporządkowywania się innym. Często szukają partnerów, którzy będą dominować i kontrolować ich życie.

Oto kilka cech, które mogą charakteryzować masochistyczny typ charakteru:

 • Skłonność do podporządkowywania się innym i dawania im władzy nad sobą
 • Trudność w wyrażaniu własnych potrzeb i pragnień
 • Chęć do zaspokajania potrzeb innych kosztem swoich własnych potrzeb
 • Odczuwanie przyjemności z bólu fizycznego lub psychicznego
 • Trudność w podejmowaniu decyzji i braku pewności siebie
 • Skłonność do bycia uległym i pasywnym
 • Trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji
 • Skłonność do poczucia winy i samooskarżania się

Warto zaznaczyć, że masochistyczny typ charakteru nie musi oznaczać, że dana osoba cierpi na masochistyczne zaburzenie osobowości. Jednakże, osoby z dominującymi cechami masochistycznymi mogą mieć trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji z innymi i potrzebować pomocy terapeutycznej w rozwoju umiejętności radzenia sobie ze swoimi potrzebami i granicami

Masochista psychiczny

„Masochista psychiczny” to termin, który nie jest powszechnie używany w psychologii. Jednak, można to rozumieć jako osobę, która ma skłonności masochistyczne w sferze emocjonalnej i psychicznej. Oznacza to, że taka osoba może czerpać przyjemność z doświadczania emocjonalnego bólu, cierpienia lub odrzucenia, a także może przejawiać zachowania autodestrukcyjne w relacjach interpersonalnych. Masochizm psychiczny może być związany z zaburzeniami osobowości, takimi jak osobowość masochistyczna lub borderline, ale także może występować u osób bez diagnozowalnych zaburzeń. W takim przypadku, osoba z masochistycznymi skłonnościami może potrzebować wsparcia psychologicznego, aby zrozumieć swoje zachowania, odkryć ich źródła i nauczyć się radzić sobie z negatywnymi emocjami w sposób zdrowy i konstruktywny

Masochistyczne uwikłanie

Masochistyczne uwikłanie to pojęcie z dziedziny psychologii i psychoterapii, odnoszące się do sytuacji, w której osoba z osobowością masochistyczną utrzymuje negatywne relacje z innymi ludźmi, w których nieświadomie poszukuje bólu i cierpienia. Jest to swoiste uwikłanie, ponieważ osoba z osobowością masochistyczną jest często zdezorientowana, nie zdaje sobie sprawy z tego, że angażuje się w toksyczne i destrukcyjne relacje, i nie potrafi z nich łatwo wyjść.

Masochistyczne uwikłanie może dotyczyć zarówno związków romantycznych, jak i relacji rodzinnych, zawodowych czy przyjacielskich. Osoba z osobowością masochistyczną często staje się ofiarą emocjonalnej, fizycznej lub seksualnej przemocy ze strony partnera lub innej osoby, a jednocześnie nie potrafi się od tego uwolnić. Jest to spowodowane jej przekonaniem, że jest niegodna miłości, szacunku i akceptacji, oraz poczuciem winy za to, co ją spotyka. Aby poradzić sobie z masochistycznym uwikłaniem, konieczna jest przede wszystkim terapia psychologiczna, która pomoże osobie zrozumieć mechanizmy jej zachowań i uzyskać narzędzia do zmiany sytuacji. Terapeuta może pomóc w odkryciu korzeni tych zachowań, nauczyć radzenia sobie ze stresem i emocjami, a także pomóc w nauce asertywności i budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. W przypadku przemocowych relacji konieczne może być również wsparcie zewnętrzne, takie jak schronienie dla ofiar przemocowych lub pomoc prawna.

Masochizm – przykłady

Masochizm to tendencja do czerpania przyjemności lub satysfakcji z doznawania bólu, upokorzeń lub cierpienia. Oto kilka przykładów zachowań masochistycznych:

 1. BDSM: W niektórych przypadkach ludzie czerpią przyjemność z upokarzania, zadawania lub otrzymywania bólu w kontekście BDSM (skrót od Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism).
 2. Związki z partnerami agresywnymi: Osoby z tendencjami masochistycznymi często szukają partnerów, którzy są agresywni, kontrolujący lub wykazują cechy narcystyczne.
 3. Ryzykowne zachowania: Niektórzy ludzie czerpią przyjemność z podejmowania ryzykownych działań, takich jak jazda na motocyklu z prędkością ponad limit, wspinaczka na wysokie szczyty czy też uprawianie sportów ekstremalnych.
 4. Samookaleczanie: Osoby z zaburzeniami masochistycznymi mogą stosować samookaleczanie jako sposób na radzenie sobie z emocjami i odczuwaniem bólu fizycznego.
 5. Praca na stanowiskach wymagających ciężkiej pracy: Niektórzy ludzie lubią wykonywać pracę, która jest trudna fizycznie lub emocjonalnie, ponieważ daje im to poczucie spełnienia lub zadowolenia z wykonanej pracy.
 6. Uzależnienie od substancji: Osoby z tendencjami masochistycznymi mogą mieć skłonność do używania substancji, które powodują ból lub cierpienie, takich jak alkohol, narkotyki lub samoleczenie się.

Warto zauważyć, że nie każdy, kto wykazuje zachowania masochistyczne, ma zaburzenia osobowości masochistycznej. Jednakże, jeśli masochistyczne zachowania powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym lub osobistym, należy szukać pomocy u specjalisty.

źródła:

Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt